MEN zachęca nauczycieli do udziału w międzynarodowym badaniu

MEN zachęca nauczycieli do udziału w międzynarodowym badaniu European Schoolnet wykorzystania technologii w nauczaniu podczas pandemii COVID-19. Nauczyciele mogą się zgłosić do tego badania online do 30 listopada.

Badanie przygotowane przez European Schoolnet jest skierowane do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (prowadzących nauczanie dla uczniów w wieku od 3 do 19 lat).

Ma na celu zebranie informacji o technologiach edukacyjnych stosowanych w czasie pandemii COVID-19, napotkanych problemach, rozwiązaniach, jakie przyjęli nauczyciele, a także o zaleceniach, którymi chcieliby się podzielić.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/men-zacheca-nauczycieli-do-udzialu-w-miedzynarodowym-badaniu,230827.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *