MINISTER ZAPOWIEDZIAŁ PRACĘ NAD ZMIANAMI W KARCIE NAUCZYCIELA

29 kwietnia br. odbyło się spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. W swej wypowiedzi Pan Minister zasygnalizował jedynie następujące zagadnienia, które między innymi będą podlegały dalszym pracom:
  • uzależnienie wynagrodzenia nauczycieli od minimalnego wynagrodzenia za pracę lub średniej krajowej;
  • odejście od średnich ale z przeznaczeniem środków na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego;
  • likwidacja świadczenia na start i wzrost wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę;
  • podwyższenie pensum o 2h i zwiększenie wynagrodzenia dla tych, którzy się na to zdecydują;
  • kwestia zajęć dodatkowych, które obowiązkowo realizowaliby nauczyciele przedmiotów;
  • uproszczenie awansu zawodowego poprzez zmniejszenie liczby stopni oraz uproszczenie i odbiurokratyzowanie zawodu nauczyciela;
  • kwestia emerytur stażowych.

Powyższe tematy będą przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia Zespołu, które ma odbyć się stacjonarnie i każda z organizacji ma wydelegować po dwóch przedstawicieli.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/59654-minister-czarnek-zapowiedzial-prace-nad-zmianami-w-karcie-nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *