„Na Tropie” Konkurs Polsko-Norweski

„Na tropie” to polsko-norweski konkurs edukacyjny, którego celem jest wyszukanie i przedstawienie wątków polskiej historii, kultury, sztuki, nauki, tradycji, w których pojawia się aspekt norweski (i odwrotnie) lub miejsc ważnych dla Polski i Norwegii.

Koncepcja przedstawienia wybranego aspektu jest dowolna (można stworzyć kolaż zdjęć, namalować obraz, odegrać scenkę, zadeklamować napisany wiersz, nagrać teledysk etc.), ważne, aby jej finalne przedstawienie miało formę materiału wideo (nagranie np.: prezentacji kolażu, opowiadania o namalowanym obrazie, deklamacji wiersza, reportażu, filmu etc.).

Kto może aplikować?

„Na tropie” to konkurs skierowany do uczniów I, II i III klasy polskich publicznych szkół ponadpodstawowych (sugerowany wiek uczniów: 16-17 lat), położonych w gminach o liczbie mieszkańców do 100 tysięcy. W konkursie biorą udział 8-osobowe zespoły (7 uczniów i 1 opiekun). Każda szkoła może być reprezentowana tylko przez jeden zespół, który może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową. Rejestracji do udziału w konkursie może dokonać dyrektor szkoły, opiekun zespołu lub inny pracownik szkoły za pomocą niniejszego formularza.

Jak ma wyglądać praca konkursowa?

Zadaniem zespołu jest przedstawienie wybranego wątku (w ramach kultury, sztuki, tradycji, historii, nauki) polsko-norweskiego/norwesko-polskiego w formie materiału wideo/filmu w języku angielskim (dopuszcza się materiał w języku polskim z angielskimi napisami). Konwencja dowolna np. przygotowanie projektu plastycznego i zaprezentowanie go, reportaż, film z udziałem aktorów, monolog, teledysk, odczytanie napisanego, opowiadania/historii/wiersza, prezentacja zdjęciowa z lektorem etc. – dowolny pomysł przedstawiony w formie nagrania wideo), dowolna technika (film, animacja, prezentacja etc.) z wykorzystaniem dowolnego sprzętu (telefon, aparat, kamera, tablet etc.).

UWAGA! Praca konkursowa powinna być zrealizowana w języku angielskim (minimum to angielskie napisy) i zawierać aspekt bilateralny. Wszystkie opisy w zgłoszeniu konkursowym (tytuł, forma i streszczenie pracy) również powinny być w języku angielskim.

https://www.konkursnatropie.pl/#index

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *