Naprzód, Rodzice!

W dzisiejszym tekście witam się z Państwem w nowej roli i zachęcam do lektury, współpracy i popularyzacji naszego portalu

Wielkimi krokami zbliża się wiosna, a z nią zmiany – również w Eduradzie. Nasz portal, który stworzyliśmy z myślą o wszystkich ludziach zaangażowanych w edukację, pasjonatów uczenia się i rozwoju, od początku skierowany był nie tylko do pracowników sektora oświaty, ale również do rodziców. Wraz z rozwojem Edurady doszliśmy jednak do wniosku, że chcemy, aby „Przestrzeń Rodziców” rozwijała się jeszcze bardziej niż do tej pory.

Powody stojące za naszą decyzją są dwojakie. Po pierwsze – poczucie misji. Rodzice niemowląt i małych dzieci bez trudu znajdą w Internecie liczne strony poświęcone ich problemom i radościom, odpowiedzi na pytania, rozwiązania problemów, porady i podpowiedzi. W miarę jednak jak dzieci rosną, problemy i trudności niestety nie znikają, choć zmieniają się. I tu pojawia się problem – zauważyliśmy, że trudno jest znaleźć w sieci wartościowe i merytoryczne artykuły skierowane do rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Dlatego też ambicją Edurady jest konsekwentne wypełnianie tej luki poprzez publikowanie tekstów współpracujących z nami specjalistów, skierowanych do tej właśnie grupy.

Drugim powodem naszego zwiększonego zaangażowania w komunikację z rodzicami jest fakt, że Edurada to portal skierowany do „całej społeczności edukacyjnej” – a przecież rodzice są niezwykle istotnymi członkami tej społeczności! To właśnie oni są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami dziecka, stanowią model funkcjonowania w społeczeństwie, przekazują najistotniejsze wartości, uczą, co w życiu ważne. Przede wszystkim jednak wiemy doskonale, że współpraca rodziców i nauczycieli jest absolutnie kluczowa dla sukcesu edukacyjnego dziecka. Rodzice i nauczyciele mogą i powinni wspierać się wzajemnie – dla dobra dzieci. Dlatego też chcemy być pośrednikami między tymi dwiema grupami: pomagać rodzicom zrozumieć działania nauczycieli; podpowiadać, jak rozwiązywać trudne sytuacje; dzielić się dobrymi praktykami dotyczącymi motywowania młodych ludzi do nauki, pracy i działalności społecznej.

Dlatego też z dumą i radością witam się dziś z Państwem w nowej roli: już nie tylko autorki, ale również redaktorki Edurady, odpowiedzialnej za rozwój Przestrzeni Rodziców. Marzy mi się, że dział ten będzie się rozwijał równie prężnie, jak cała Edurada, również dzięki Państwa współpracy. Chciałbym niniejszym zachęcić Państwa do dzielenia się z nami pytaniami, wątpliwościami czy problemami – innymi słowy do sygnalizowania, jakie tematy powinniśmy w tym dziale poruszyć. Mam też nadzieję, że zechcą Państwo współtworzyć ten dział poprzez przesyłanie własnych tekstów, dzielenie się z nami doświadczeniami i wiedzą. Zachęcam Państwa również do aktywnego śledzenia nas na profilu Edurady na Facebooku – do komentowania i przekazywania dalej tekstów, które uznają Państwo za wartościowe. Zwracam się wreszcie z prośbą do nauczycieli – jeśli uznacie Państwo, że nasze artykuły są przydatne i ciekawe, będziemy niezwykle wdzięczni za reklamowanie Przestrzeni Rodziców Edurady wśród rodziców Państwa uczniów, na przykład podczas wywiadówek.

Jeśli chodzi o kwestie praktyczno-organizacyjne: tak jak do tej pory, dniem dla rodziców pozostaje piątek, jednak już w środę będę Państwu sygnalizować, jakiego tematu mogą się Państwo spodziewać. Artykuły w Przestrzeni Rodziców będą podzielone na cztery główne obszary: dotyczące edukacji, a więc wszelkich spraw związanych ze szkołą i uczeniem się naszych dzieci; dotyczące społeczeństwa – a więc przygotowania dzieci do funkcjonowania w świecie, związanych z tym szans, ale też niebezpieczeństw; dotyczące relacji w rodzinie: relacji międzypokoleniowych, komunikacji, problemów wychowawczych; wreszcie dotyczące samych rodziców: zmiany tożsamości rodziców po przyjściu na świat dzieci, zmieniających się ról rodzicielskich, Państwa – i naszych – doświadczeń jako matek i ojców.

Mam nadzieję, że z zadowoleniem przyjmą Państwo nasze plany rozwojowe i zechcą Państwo się w nie zaangażować. Pozwolę sobie zacytować tu zdanie Dyrektora Edurady, Artura Foremskiego, umieszczone na naszej stronie redakcyjnej: „Mamy nadzieję, że będzie to nasze wspólne – ważne dla każdego i dla całej społeczności edukacyjnej – miejsce w przestrzeni internetowej!”.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *