Nauczanie indywidualne, działania specjalistów – zmiany w prawie

Właśnie pojawiły się nowe rozporządzenia MEN regulujące pracę w szkole z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Warto wiedzieć, jakie to dokumenty!

W nowym roku szkolnym po raz kolejny poznajemy nowe rozwiązania prawne, które wprowadzają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, podpisywane stopniowo na przełomie sierpnia i września br.

Ma to związek z sytuacją epidemiczną w kraju i trzema wariantami, w jakich może funkcjonować szkoła: tradycyjnym, hybrydowym i zdalnym.

Dwie ostatnie formy wymagają elastycznego podejścia do realizowanych w placówkach różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy też pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  nauczania indywidualnego czy rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

 Wiele decyzji dotyczącej organizacji pracy szkoły czy przedszkola należy podjąć w tej konkretnej sytuacji, w tej konkretnej szkole. Służą temu zmiany w kilku rozporządzeniach, wprowadzając możliwość wykorzystania technik i narzędzi pracy na odległość.

Aby poznać wszelkie nowości prawne zapraszamy na szkolenia naszej firmy, które zaktualizują i uporządkują wiedzę rad pedagogicznych w tym zakresie!

Poniżej wykaz zmienionych aktów prawnych:

 

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *