Nauczyciel na kwarantannie – i co wtedy?

Do naszej Redakcji napływają pytania dotyczące nauczycieli, którzy zostają odesłani na kwarantannę. I co wtedy? Co z nauką w klasach, w których uczyli? Co z wynagrodzeniem na czas, gdy nie mogą pojawiać się w pracy? Odpowiedzi znajdziecie w artykule poniżej.

Zgodnie z przepisami państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. Jeśli więc wyniku odkrycia ogniska zakażenia, nauczyciel zostanie zakwalifikowany jako osoba, która musi odbyć kwarantannę – nie ma od tego żadnego odstępstwa i będzie musiał przez 14 dni pozostawać w izolacji.

Warto wiedzieć, że decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Zatem za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika składek lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja może być dostarczona do pracodawcy bądź do placówki ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji.

Jest jeszcze inny możliwy scenariusz. Otóż, kwarantanna nie oznacza wcale niezdolności do pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lecz stanowi jedynie niemożność wykonywania pracy  w określony sposób. To z kolei oznacza, że nauczyciel oddelegowany na kwarantannę – za zgodą dyrektora szkoły – może wykonywać swoją pracę zdalnie, za pomocą metod kształcenia na odległość i wtedy przysługuje mu za to pełne wynagrodzenie.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *