Nauczyciel na zastępstwo też z prawem do wypoczynku

Umowy z nauczycielami zatrudnianymi na zastępstwo często zawiera się na czas określony od 1 września do 30 czerwca, co jest niekorzystne w kwestii prawa do urlopu - zwracają uwagę posłowie. Przy takiej konstrukcji umowy zostanie obliczony ekwiwalent, na którym straci, a nauczycielom zostaje zgłoszenie sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *