Nauczyciel wspomagający w szkołach obowiązkowo od 2016 roku

Od 2016 r. w przedszkolach i szkołach, w których uczą się dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną, obowiązkowe będzie zatrudnienie nauczyciela wspomagającego.

Zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku, wynikają z nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2015 poz. 1113).

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/908132,nauczyciel-wspomagajacy-w-szkolach-obowiazkowo-2016.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *