Nauczycielu! Dbaj o swój głos!

Coraz więcej nauczycieli skarży się na kłopoty z głosem i choroby krtani. Co składa się na emisję głosu oraz jak dbać o narząd mowy – tego dowiecie się z naszego dzisiejszego artykułu.

Emisja głosu – jest to proces wydobywania się głosu podczas śpiewu lub recytacji. Nauka emisji głosu obejmuje zwłaszcza oddychanie, artykulację, przechodzenie z jednego rejestru do drugiego, zmiany dynamiki, barwy.

 

Głos to dźwięki wydawane przez aparat głosowy. Jego źródłem są tzw. fałdy głosowe w krtani, drgające pod wpływem powietrza wydechowego. Każdy głos charakteryzuje się barwą, natężeniem i wysokością.

Posługiwanie się skalą wysokości głosu podczas mówienia nazywamy intonacją, która daje możliwość orientacji w zakresie intencji wypowiadanych słów.

 

Modulacja dotyczy prawidłowego używania pozostałych właściwości fizycznych głosu tj. skali natężenia i zabarwień uczuciowych. Nadaje walory emocjonalne i uplastycznia wypowiedź.

Mimika i gesty należą do pozajęzykowych środków ekspresji, które pobudzają wyobraźnię słuchacza.

Głos powstaje w krtani. Zaburzenia w jej funkcjonowaniu, wywołane schorzeniami, wymagają leczenia, czasem operacyjnego. Można im zapobiegać, stosując zasady higieny głosu.

U osób pracujących głosem każda, nawet lekka, ale utrzymująca się chrypka powinna być sygnałem skłaniającym do zasięgnięcia porady lekarskiej.

 

Należy zgłosić się do foniatry, jeżeli występują następujące objawy chorobowe głosu:

 

  • okresowa lub stała chrypka,
  • załamywanie się głosu,
  • zmęczenie głosowe po dłuższym mówieniu,
  • uczucie suchości w gardle i krtani,
  • uczucie drapania, zalegania i dyskomfortu w gardle i krtani,
  • chrząkanie,
  • mowa nosowa.

Jaki może być głos?

czysty, dźwięczny, matowy, ochrypły, zupełny bezgłos.

 

Czas fonacji

Badając czas fonacji, trzeba przeciągać samogłoskę „a” lub „e” kilkakrotnie, a średni czas fonacji samogłoski u ludzi ze sprawnym narządem głosowym powinien wynosić minimum 20-25 sekund, u śpiewaków nawet 40-60 sekund. Wartość poniżej 10 sekund świadczy o znacznej patologii.

 

Aby świadomie kształcić głos, trzeba przede wszystkim poznać zasady rządzące fonacją, trzeba poznać budowę aparatu głosowego i wypracować emisyjne techniki.

 

  • Każdy głos może być szkolony i każdy przy pracowitości może opanować technicznie swój instrument głosowy.
  • Operowanie głosem stanowi podstawę komunikacji, a zdobycie poprawnych głosowych nawyków gwarantuje strunom głosowym zachowanie zdrowia i aktywności na długi czas.
  • Świadoma emisja to szkoła oddychania, a oddech z kolei wpływa na pracę płuc i serca, czyli na najistotniejsze procesy życiowe. Oddech oddziałuje także na nasz system nerwowy umożliwiając walkę ze stresem, bólem czy zmęczeniem.

Zapraszamy na nasze szkolenia w Eko-Tur z emisji głosu! Tam poćwiczymy wspólnie

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *