Nauka zdalna do końca ferii zimowych – gotowe przepisy

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas VVIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań, konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej. Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.

Źródło i cały tekst: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych–gotowe-przepisy?fbclid=IwAR2J5LvYe8LJxb3LBoGq1r0fPq3G2kUP81Gk4KqbyK5LniGsiPPZj1fMFS0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *