Nikłe szanse na powrót do emerytur dla nauczycieli sprzed 20 lat

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nie podjęła 26 listopada decyzji o dalszych pracach nad petycją w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Jej celem jest przywrócenie uprawnień emerytalnych dla nauczycieli zatrudnionych przed 1999 r. Zdecydowano natomiast o zasięgnięciu opinii związków zawodowych i dopiero na ich podstawie podjęciu stosownej decyzji.

Cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/nikle-szanse-na-powrot-do-emerytur-dla-nauczycieli-sprzed-20-lat,135637.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *