Nowe centra wspierania edukacji czeka dogrywka

Prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu dojdzie do rozstrzygnięcia konkursu na wybór organów prowadzących, które na bazie prowadzonych przez siebie placówek kształcenia specjalnego stworzą Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą.

Projekt pilotażowy zakłada powstanie 16 takich placówek, które rozpoczną swoją działalność już 1 września. Docelowo mają one funkcjonować w każdym powiecie, urzeczywistniając ideę edukacji włączającej zawartej w ministerialnym programie „Edukacja dla wszystkich”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji finalizuje wybór podmiotów, które utworzą Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą. Prawdopodobna jest dogrywka w sprawie dwóch województw.

Pilotaż zakłada powstanie 16 SCWEW w kraju, które od 1 września będą wspierać działalność ogólnodostępnych szkół i przedszkoli w pracy z dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Wartość pilotażu przekracza 31 mln zł, a maksymalna kwota grantu na utworzenie SCWEW to niecałe 2 mln zł.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/nowe-centra-wspierania-edukacji-czeka-dogrywka,287445.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *