Nowe przepisy o dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół

Nowe przepisy o dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół Nowe przepisy oznaczają nowy sposób wyliczania kosztów przejazdu i nowe umowy (fot. shutterstock) 3 grudnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo oświatowe, zawierająca przepisy określające sposób obliczenia zwracanych rodzicom lub opiekunom kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły albo do przedszkola.
  • Nowe przepisy oznaczają nowy sposób wyliczania kosztów przejazdu i nowe umowy.
  • Kwota zwracana rodzicom lub opiekunom obliczana będzie na podstawie wzoru matematycznego. Będzie pochodną liczby kilometrów między domem i placówką.
  • Przepisy różnicują jednak sytuację, w której rodzice dowożą dziecko do placówki leżącej na drodze, którą jadą do pracy, a jaką podróżowaliby także, gdyby dziecka nie dowozili, od przypadków, w których dowożenie dziecka do placówki zwiększa liczbę przejechanych przez dowożącego kilometrów.

 

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/nowe-przepisy-o-dowozie-dzieci-niepelnosprawnych-do-szkol,136532.html

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *