Nowe przepisy w sprawie oceniania uczniów. Szansa dla oceniania kształtującego

Wyjątkowa wiadomość dla zwolenników oceniania kształtującego!

Kilka dni temu Sejm zajął się ustawą o systemie oświaty. Mnie interesują zwłaszcza kwestie związane z ocenianiem uczniów.

Z jakiego powodu? Od lat wiele instytucji oświatowych (w tym nasza Edurada i placówka doskonalenia nauczycieli Instytut kształcenia Eko-Tur) stara się promować Ocenianie Kształtujące, upatrując w nim szansę na poprawę jakości pracy polskiej szkoły. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej metodzie szkoła przestanie kojarzyć się z negatywnymi doświadczeniami.

Tą filozofią interesują się jednak tylko nieliczne szkoły i placówki. Te, które dostrzegły w stosowaniu oceniania kształtującego sposób na poprawę wyników nauczania, zwiększenie zadowolenia uczniów i rodziców z pracy nauczycieli oraz poprawę atmosfery panującej w szkole  szczególnie zaangażowały się w tę ideę.

W dalszym ciągu jednak wiele placówek i nauczycieli nie zainteresowało się duchem OK z prozaicznego powodu: skoro jego wprowadzenie nie jest obowiązkowe, to może nie trzeba nam dodatkowej pracy.

Przecież już przed laty, w czasie prac nad rozporządzeniem w sprawie mierzenia jakości pracy szkoły (tak, tak, jeszcze przed ewaluacją) pojawiły się zapisy promujące placówki stosujące ocenianie kształtujące. Szybko jednak wycofano się z nich ze względu na brak przygotowania nauczycieli do wprowadzania nowych form wspierania uczniów.

Niestety, również przepisy w sprawie oceny opisowej w klasach I-III są niejednoznaczne. I jeżeli są wprowadzane, to niekoniecznie zgodnie z ideą ustawodawców. W wielu szkołach nadal stawia się oceny punktowe (A,B,C,D), które tak naprawdę są innym rodzajem oceny wyrażonej w skali. Ale nadal nie jest to ocena kształtująca, ale jedynie sumująca i różnicująca.

Ku naszej radości nowe regulacje przewidują możliwość większego wprowadzania idei oceniania kształtującego w klasach IV-VI, i za to trzymamy kciuki. Na tyle jest to interesujące i wychodzące naprzeciw uczniom, że z pewnością pojawią się chętne placówki, aby zapoznać się z nowymi funkcjami oceny – wspieraniem kariery ucznia, rzetelnym informowaniem go, na jakim jest etapie, i nad czym powinien popracować, aby osiągnąć sukces. Brawo! Są to elementy oceniania kształtującego.

Edurada trzyma kciuki za szybkie wprowadzenie odpowiednich regulacji w życie, ufając, że przyczynią się one do wspólnego sukcesu edukacyjnego uczniów, rodziców i szkoły.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *