Nowe przepisy ppoż. w przedszkolach. Gminy będą musiały wymienić drzwi

Do końca sierpnia 2016 roku szkoły, przy których funkcjonują „zerówki” muszą dostosować lokale do nowych wymogów ppoż. określonych w rozporządzeniu. W niektórych przypadkach konieczna będzie wymiana drzwi czy wybudowanie drugiego wyjścia ewakuacyjnego. Koszty realizacji spadną na samorządy.

Nowe obowiązki wynikają z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 31.12.14 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełnić lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

Chodzi o przekształcenia, które nastąpią z końcem sierpnia 2016 roku. Wtedy to istniejące czasie oddziały przedszkolne lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych staną się przedszkolami i funkcjonować będą jako zespoły szkolno-przedszkolne.

Cały tekst i źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/850057,nowe-przepisy-ppoz-w-przedszkolach-gminy-beda-musialy-wymienic-drzwi.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *