Nowe zasady finansowania edukacji domowej

Od 2016 roku zmieniają się zasady finansowania uczniów objętych edukacją domową.

Kwota subwencji na takiego ucznia w 2016 r. stanowić będzie w przybliżeniu 0,6 kwoty subwencji naliczanej na pozostałych uczniów. Zasadność tej zmiany wynika ze znacznie niższego kosztu kształcenia uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą. Szkoły ponoszą tylko niewielkie koszty związane z ich klasyfikacją oraz koszty związane z zapewnieniem ewentualnych dodatkowych zajęć.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/28289-nowe-zasady-finansowania-edukacji-domowej

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *