Nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z pracodawcami, na nowy rok szkolny 2015/2016 przygotowało podstawy programowe kształcenia w zawodach:

technik lotniskowych służb operacyjnych (symbol cyfrowy zawodu 315406), technik przemysłu mody (symbol cyfrowy zawodu 311941), przetwórca ryb (symbol cyfrowy zawodu 751103),  krawiec (symbol cyfrowy zawodu 753105). Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/25168-nowe-zawody-w-klasyfikacji-zawodow-szkolnictwa-zawodowego

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *