„Nowoczesny Dyrektor w Szkole” Artur Foremski, wyd. Eko-Tur 2013

„Nowoczesny Dyrektor w Szkole” to praktyczny przewodnik po zarządzaniu. Jak przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły? Co robić, aby odnieść sukces w kierowaniu szkołą? Jak zarządzać nowocześnie? Przeczytajcie!

Przez wiele lat miałem przyjemność prowadzić zajęcia na kursie kwalifikacyjnym dla przyszłych dyrektorów placówek oświatowych. Nasze spotkania były okazją do bliższego poznania się. Z zachwytem słuchałem, jak wspaniale wypowiadają się o własnej pracy. Odczytuję, że głównym motorem ich wyboru bycia pedagogiem była chęć pomagania innym, potrzeba dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem. Dla wielu z nich to pasja i powołanie. Kiedy stali się znaczącymi osobami w szkolnym środowisku i zaczęli cieszyć się uznaniem uczniów i kolegów, postanowili zmienić coś we własnym życiu. W taki sposób kształtowały się typowe życiorysy przyszłych dyrektorów.

W związku z tym w potocznym rozumieniu bycie znakomitym nauczycielem to wystarczające atuty, aby być dobrym dyrektorem. Autor publikacji zaprzecza tej tezie. Pokazuje nam, że to zawód, do którego należy się bardzo dobrze przygotować, jest specyficzny i należy nabyć sporo nowej wiedzy i umiejętności.

Z pewnością przyszli dyrektorzy po przestudiowaniu tej książki z większą świadomością zdecyduje się pełnić rolę lidera w szkole. Chcę zwrócić uwagę na praktyczną stronę publikacji. Można w niej znaleźć znaczące fragmenty poświęcone na przygotowanie się do konkursu na stanowisko dyrektora od strony merytorycznej, ale także, co jest szczególnie interesujące, od strony praktycznej. Dość dokładnie dowiecie się Państwo, jak przygotować się do napisania koncepcji rozwoju szkoły. Wiedza ta oparta jest na doświadczeniach autora wyniesionych z pracy w szkole, a także na głębokiej analizie publikacji z tego tematu polskich i zagranicznych autorów.

Publikacja jest na tyle uniwersalna, że spokojnie może zagłębić się w nią także doświadczony dyrektor. Odnajdzie w niej nie tylko wiele wskazówek, jak zarządzać szkołą, dbać o jej majątek, ale to co szczególnie jest bardzo cenne – jak pracować z ludźmi, jak ich wspierać i motywować. Autor chce nam pokazać zmieniający się świat i w jaki sposób szkoła powinna nadążać za tymi zmianami. Z dużym pietyzmem kieruje naszą uwagę na budowanie relacji dyrektora z pracownikami. Kieruje się filozofią wzajemnej podmiotowości i na jej założeniach pokazuje, jak budować nowoczesny sposób liderowania. Odnajduję tutaj konsekwencję spojrzenia autora na przyszłość polskiej szkoły, którą zaprezentował w innej swojej publikacji dotyczącej oceniania kształtującego. Jestem przekonany, że wielu przyszłych dyrektorów po przeczytaniu tej lektury bardziej świadomie podejmie decyzję o wyborze tego zawodu. Co jest najcenniejsze – jest to jedna z niewielu książek, która tak pięknie pokazuje, jak wielkie możliwości rozwoju daje rola dyrektora, ale jednocześnie pozwala kontynuować swój pierwszy wyuczony zawód nauczyciela.

Cena książki 15 zł + koszty wysyłki

Chcesz kupić? Napisz edyta.szwarczewska@eko-tur.pl

Tytuł publikacji: Nowoczesny Dyrektor w szkole
Autor publikacji: Artur Foremski
Wydawnictwo, rok Eko-Tur 2013

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *