Noworoczne postanowienia, czyli o zmianie w szkole

Od połowy kwietnia w szkoleniach prowadzonych przez Instytut Kształcenia EKO-TUR pojawi się nowa jakość. Na czym będzie polegać i dlaczego jest ważna – przeczytajcie Państwo w dzisiejszym artykule.

„Od nowego roku rzucam palenie …”, „Od poniedziałku nie jem słodyczy …”, „Od nowego miesiąca nie będę pić kawy…” – czy znamy takie zobowiązania – deklaracje? Czy sami je składamy? I najważniejsze – czy ich dotrzymujemy?

Niestety – to jest myślenie magiczne, wiara w to, że jakiś konkretny dzień spowoduje, że nam się uda … Jak długo udaje nam się wytrwać w swoim postanowieniu? Pierwszego dnia jest to jeszcze łatwe. W pierwszy dzień stycznia jesteśmy gotowi wyrzucić paczkę papierosów do kosza w mocnym przekonaniu, że „nigdy więcej …”. Ale już drugiego stycznia wyjmujemy tę paczkę z powrotem i cieszymy się dymem.

Odkładamy decyzję, a jeśli już ją podejmiemy – nie jesteśmy w stanie wytrwać.

A zmiana w naszej szkole nie może czekać – jeśli zauważamy jej potrzebę – nie możemy odkładać jej na „po nowym roku…”. Od tego zależy przecież najważniejsze – prestiż i wyniki naszej szkoły. Zmiana powinna towarzyszyć szkole, przecież zmienia się otoczenie, rzeczywistość, przepisy, możliwości, i najważniejsze – uczniowie i nauczyciele. Zmiana nie może czekać na „lepsze czasy”. Dyrektor jest liderem, osobą, która wytycza kierunki. I skoro lider zauważył potrzebę zmiany – nie powinien odkładać decyzji.

Najważniejsza jednak jest konsekwencja – wytrwanie w zmianie. Przejście procesu zmiany jest wymagające. Ale pozostanie w tej zmianie, realizacja założeń jest najistotniejsza. Nie możemy przecież ograniczyć się tylko do wprowadzenia zmiany – tak jak nie uznamy jednego dnia bez papierosa za rzucenie palenia. Musimy tę zmianę utrzymać. I dokonać oceny jej skutków. Przeprowadzić swoista ewaluację procesu zmiany i jej efektów. Jest to warunek konieczny. Musimy poznać skutki naszego działania, wyciągać wnioski, dokonywać niezbędnych korekt. Nie narzucajmy zmiany dla samej zmiany. Zmiana ma służyć poprawie naszej szkoły. I będzie jej służyć, jeśli pozostaniemy konsekwentni.

Ewaluacja procesu zmiany i efektów zmiany pozwoli nam na skuteczne dostosowanie do potrzeb poszczególnych nauczycieli i uczniów, a jednocześnie na pozytywny odbiór przez rodziców uczniów.

Nowe założenia szkoleniowe Eko-Turu, nowe standardy, które przyjmujemy w Eko-Turze, pozwolą na skuteczne i bezpieczne wprowadzanie zmiany w szkole. Edukator będzie w jeszcze większym stopniu, wsparciem dla dyrektora i całej szkoły w procesie zmiany. Poprowadzi radę pedagogiczną w kierunku, który wypracują wspólnie nauczyciele i dyrektor, a który będzie służył rozwojowi uczniów. Edukator staje się towarzyszem, wręcz przyjacielem dyrektora i całej szkoły. Mentorem, który nie tylko pomaga w samy procesie zmiany, ale, co najważniejsze, przygotowuje szkołę, radę pedagogiczną do ewaluacji, oceny efektów. Pomocnikiem, który przekaże dyrektorowi i nauczycielom narzędzia, które będą pomocne w procesie ewaluacji zmiany. Pomoże również w zaplanowaniu konkretnych działań.

Dzięki naszym Eko-Turowym standardom, dyrektor szkoły może mieć poczucie pewności, że zmiana będzie trwała i skuteczna, że nie pozostanie jedynie „zmianą pierwszego stycznia…” Szkolenia nie są jedynie źródłem wiedzy – stają się źródłem inspiracji, nowych pomysłów. Szkolenia mogą stać się początkiem nowej odsłony w szkole, otwarciem na nowe możliwości… Szkolenie staje się początkiem zmiany, jako nowej edukacyjnej przygody, w której wszyscy uczestnicy – nauczyciele, uczniowie i rodzice, mogą tylko zyskać.

A przecież na tym nam wszystkim najbardziej zależy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *