Zawód opiekunka dziecięca – projekt rozporządzenia trafił do konsultacji zewnętrznych

Kontynuowanie rekrutacji w szkołach policealnych na kierunek opiekunka dziecięca to główne założenie projektu rozporządzenia MEN w zakresie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, który trafił do konsultacji zewnętrznych.

29 marca 2016 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – zmiana dotyczy § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8  sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 1140) w  zakresie niewygaszania od roku szkolnego 2016/2017 kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca i umożliwienia dalszego naboru do szkół policealnych prowadzących kształcenie w  tym zawodzie.

Źródło i cały tekst: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zawod-opiekunka-dziecieca-projekt-rozporzadzenia-trafil-do-konsultacji-zewnetrznych.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *