Nowy awans zawodowy nauczycieli

Dzisiejszym artykułem rozpoczynamy dyskusję na temat zmian dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. W związku z tym, że przepisy są dość zawiłe i do 31 sierpnia 2027 r. w naszych szkołach będą obok siebie realizowane dwie ścieżki awansu, przygotowaliśmy cykl artykułów z tej tematyki, aby przeprowadzić Państwa przez to tak ważne dla nauczycieli zagadnienie.

Za sprawą nowelizacji Karty Nauczyciela od 1 września 2022 r. w szkołach obowiązują nowe przepisy dotyczące ścieżki awansu zawodowego. Niestety, aby sprawnie wdrożyć zapisy ustawy, konieczne są akty wykonawcze. Ministerstwo czeka z ich publikacją do ostatniej chwili, a to nie pomaga zarówno dyrektorom jak i zdezorientowanym nauczycielom.

Dzisiejszym artykułem rozpoczynamy dyskusję na temat zmian dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. W związku z tym, że przepisy są dość zawiłe i do 31 sierpnia 2027 r. w naszych szkołach będą obok siebie realizowane dwie ścieżki awansu, przygotowaliśmy cykl artykułów z tej tematyki, aby przeprowadzić Państwa przez to tak ważne dla nauczycieli zagadnienie.

Dzisiaj zaczniemy od odpowiedzi na pytanie: jaką ścieżkę awansu będą realizować poszczególne grupy pedagogów?

Odpowiedź na pytanie, który z nauczycieli z dniem 1 września 2022 r. zobowiązany jest do realizacji nowej ścieżki awansu zawodowego jest następująca:

  • od 1 września 2022 r każdy nowo zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ etatu nauczyciel, który nie posiada żadnego stopnia awansu zawodowego, będzie odbywał przygotowanie do zawodu, czyli rozpocznie nową ścieżkę awansu zawodowego.

Natomiast każdy nauczyciel, który do dnia 31 sierpnia 2022 r. otrzymał akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, będzie realizował ścieżkę awansu na starych zasadach.

Dyrektorzy zatrudniający nauczycieli w wymiarze co najmniej ½ etatu będą to robić na czas określony, wynoszący 2 lata. Oczywiście w sytuacjach szczególnych (zastępstwo, specyfika organizacji pracy szkoły) nauczyciel może być zatrudniony również na umowę terminową krótszą niż dwa lata.

W nowej ścieżce awansu zlikwidowano stopień nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel rozpoczynający pracę będzie realizował okres przygotowania do zawodu nauczyciela, który ma trwać 3 lata i 9 miesięcy. W okresie tym nauczyciel będzie dwukrotnie przechodził weryfikację:

  • po raz pierwszy w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu – weryfikacja polegać będzie na dokonaniu przez dyrektora oceny pracy nauczyciela. Ponadto komisja powołana przez dyrektora szkoły przeprowadzi obserwację i zaopiniuje poprowadzone przez niego zajęcia.
  • druga weryfikacja, przeprowadzona wedle tych samych zasad, będzie miała miejsce w ostatnim roku przygotowania do zawodu.

Co szczególnie istotne, nauczyciel powinien w ramach weryfikacji uzyskać co najmniej dobrą ocenę pracy i pozytywną opinię na temat prowadzonych zajęć.

W przypadku, gdy nauczyciel nie sprosta tym wymaganiom, zostanie zobowiązany do odbycia dodatkowego przygotowania do zawodu w wymiarze 1 roku i 9 miesięcy.

Na zakończenie dodatkowego okresu ponownie, w sposób analogiczny jak wcześniej, poddany zostanie weryfikacji. Jeśli otrzyma dobrą ocenę pracy i pozytywną opinię z prowadzonych zajęć, będzie mógł wnioskować o rozpoczęcie procedury egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

W przypadku, gdy nie uda mu się zdobyć stopnia nauczyciela mianowanego w ciągu 6 lat, będzie mógł być zatrudniany tylko na umowy terminowe i to na czas jednego roku szkolnego, pod warunkiem, że w szkole nie będzie dostępnych nauczycieli posiadających stopnie awansu zawodowego.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *