NSA: DO ZMIANY MIEJSCA REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO NIEZBĘDNE SĄ WYRAŹNE PODSTAWY PRAWNE

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 kwietnia 2022 r. (sygn. III OSK 4946/21) potwierdził, że do zmiany miejsca realizacji obowiązku szkolnego niezbędne są wyraźne podstawy prawne.

Ponadto nieprawidłowości związane ze stanem technicznym placówki oświatowej, muszą mieć charakter uzasadniający bezwzględne zaprzestanie realizacji obowiązku szkolnego. 

Początek sprawy miał miejsce, gdy Burmistrz Gminy zarządzeniem wydanym na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (u.p.o.) zarządził, że w związku ze złym stanem technicznym budynku Szkoły Podstawowej, obowiązek szkolny jej uczniów będzie realizowany w budynku Zespołu Szkół, zapewniającym uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki oraz, że obowiązek szkolny uczniów Szkoły Podstawowej będzie realizowany na drugiej zmianie, a zajęcia będą rozpoczynać się o godzinie 15:30, bez możliwości korzystania z posiłków.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/64275-nsa-do-zmiany-miejsca-realizacji-obowiazku-szkolnego-niezbedne-sa-wyrazne-podstawy-prawne

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *