Obecność ucznia w szkole a zdalne nauczanie

Wiele wątpliwości budzi to, jak oznaczać frekwencję w elektronicznej dokumentacji procesu nauczania. Podążając za Państwa oczekiwaniami, postanowiliśmy rozwikłać zagadkę szkolnych obecności.

Od 25 marca wszystkie szkoły w Polsce przeszły na system zdalnego nauczania. W związku z tym, pojawiło się istotne pytanie – jak sprawdzać obecność uczniów na zajęciach? Czy można wpisywać im spóźnienia, obecności lub nieobecności?

Ministerstwo Edukacji Narodowej w wydanym przez siebie Poradniku dla szkół w zakresie edukacji na odległość zaznacza, by nie wpisywać uczniom nieobecności w trakcie trwania zajęć w systemie zdalnym.

Nauczyciel nie jest w stanie zweryfikować, czy uczeń jest obecny (czy siedzi fizycznie przed komputerem, czy tylko zalogował się do systemu, czy może w ogóle nie przyszedł) lub co było ewentualną przyczyną niepojawienia się online lub niewykonania poleconego zadania. W praktyce może się okazać, że przeszkodę stanowiły środki techniczne, np. brak dostępu do komputera lub Internetu w danym momencie – całkowicie niezależne od ucznia – a to nie jest to podstawą do wpisania nieobecności. Dokładnie ten sam problem dotyczy wpisywania spóźnień – w nauczaniu zdalnym po prostu nie należy ich stosować.

Zatem, co można wpisywać w e-dzienniki?

Po pierwsze, jeśli uczeń wykona zadanie (także w czasie odroczonym) lub podejmie jakąkolwiek inną aktywność wskazującą na jego zaangażowanie w systemie e-learningu, można uznać to za obecność na zajęciach i jako taką zapisać w dzienniku.

Po drugie, wiele szkół – mając świadomość tego, że nauczanie zdalne to niespotykana dotąd rzeczywistość, wymagająca zastosowania  nowoczesnych rozwiązań –  wprowadza nowe oznaczenia do e-dzienników, np. ZD, czyli zdalne nauczanie lub UWD (uczeń w domu), które tak naprawdę nie są wskazaniem ani obecności, ani nieobecności. Stanowią formę pośrednią albo – jak kto woli – zupełnie odmienny „stan fizycznym” (a może jednak bardziej wirtualny), określający funkcjonowanie ucznia w systemie e-learningu.

Podsumowując, niewskazane jest, by w nauczaniu zdalnym wpisywać nieobecności i spóźnienia. Można wpisywać natomiast obecności lub ustanowić alternatywne formy oznaczania istnienia w wirtualnej szkole. Zapewne dla niektórych brzmi to trochę jak rozwiązanie zaczerpnie z jednej z książek Stanisława Lema, ale czyż nie wstąpiliśmy właśnie w kosmiczny wymiar polskiej edukacji – edukacji przyszłości?

Jeśli chcecie Państwo znaleźć więcej odpowiedzi dotyczących e-learningu w praktyce, np. jak wystawiać oceny w e-szkole, czy należy modyfikować dokumentację taką jak statut szkoły lub IPET-y – serdecznie zapraszamy na nasze szkolenia online:

https://eko-tur.pl/szkolenia/16,eKOTUR_szkolenia_indywidualne_online-szkolenia_otwarte/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *