Jak przygotować organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – cz. I

Odpowiadając na Państwa potrzeby związane z udzieleniem wskazówek, jak rozpocząć organizację zdalnego nauczania, publikujemy pierwszą część artykułu, w której znajdziecie Państwo podpowiedzi.

Przed dyrektorem każdej placówki oświatowej bardzo trudne zadanie – jak zbudować niemal od podstaw e-szkołę? Poniżej prezentujemy praktyczne wskazówki, jak się do tego zabrać.

ETAP I

I.    Sprawdzenie czy szkoła, centrum kształcenia zawodowego, placówka kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego mają kontakt za pośrednictwem Internetu ze wszystkimi uczniami/słuchaczami, rodzicami i nauczycielami  oraz czy posiada ich aktualne numery telefonów

1. Diagnoza środowiska ucznia pod kątem możliwości komunikacyjnych (ankieta online)

 • dostęp do Internetu – ograniczony, nieograniczony,
 • dostęp uczniów do urządzeń (laptop, komputer, smartfon) – ograniczony (w jaki sposób?), nieograniczony,
 • korzystanie z komunikatorów (jakich?),
 • warunki lokalowe do przeprowadzenia nauki zdalnej (czy dziecko dysponuje własnym pokojem i komputerem i ma dostęp do Internetu),
 • możliwości organizacyjne i czasowe rodziców,
 • zaopatrzenie w materiały papiernicze, możliwość zaopatrzenia,
 • preferowana, dogodna forma kontaktu, przesyłania materiałów, dostarczania materiałów.

2. Diagnoza środowiska nauczycieli pod kątem możliwości komunikacyjnych (ankieta online)

 • dostęp do Internetu – ograniczony, nieograniczony,
 • dostęp do urządzeń (laptop, komputer, smartfon) – ograniczony (w jaki sposób?), nieograniczony,
 • korzystanie z komunikatorów (jakich?),
 • możliwości organizacyjne i czasowe nauczycieli,
 • preferowana forma kontaktu, przesyłania materiałów,

3. Przygotowanie informacji, wybór formy komunikacji adekwatnej dla całej społeczności szkoły, preferowanych kanałów współpracy i komunikacji.

Druga część artykułu ukaże się w najbliższy czwartek.

Mariloa Piątek

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *