Obowiązki dyrektora szkoły z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zimowym

Zima to szczególny czas, gdy mogą wystąpić czynniki stwarzające dodatkowe zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. Czynniki te, to między innymi opady śniegu, spadki temperatury, oblodzenie ciągów komunikacyjnych itp. Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników i uczniów?

Zima to szczególny czas, gdy mogą wystąpić czynniki stwarzające dodatkowe zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. Czynniki te, to między innymi opady śniegu, spadki temperatury, oblodzenie ciągów komunikacyjnych itp.

Dyrektor jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, powinien właściwie przygotować szkołę do okresu zimowego.

 

Przed nadejściem zimy dyrektor powinien:

 • Dokonać przeglądu sprzętu do odśnieżania oraz materiałów do usuwania oblodzenia;
 • W przypadku niesprawności, zlecić konieczne naprawy;
 • A w razie potrzeby dokonać zakupu niezbędnych urządzeń i materiałów;
 • Zabezpieczyć odpowiednie ilości materiałów do posypywania oblodzonych powierzchni.

Pamiętajmy, że podczas opadów śniegu teren szkoły musi być systematycznie odśnieżany:

 • po każdym opadzie śniegu, jeśli natychmiast nie rozpuści się on pod wpływem warunków atmosferycznych,
 • zanim do szkoły przyjdą uczniowie i personel.

Obowiązkowo należy zapewnić prawidłowe odśnieżanie dachów:

 • do odśnieżania dachów można zatrudnić pracownika szkoły albo firmę zewnętrzną, ale trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i innych zasadach dotyczących prac na wysokości,
 • konieczne jest informowanie o odśnieżaniu dachu, osób przebywających w sąsiedztwie tych prac,
 • podczas odśnieżania i zrzucania śniegu oraz lodu z dachu, trzeba zabezpieczyć odpowiedniej wielkości strefę bezpieczeństwa, a pracownikom odśnieżającym zapewnić pomieszczenia do ogrzania się i gorące napoje.

Bardzo ważnym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach szkoły i tak:

 • w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia z uczniami należy zapewnić – co najmniej 18°C,
 • w pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna – nie mniej niż 18°C,
 • natomiast w pomieszczeniach biurowych – nie mniej niż 18°C.

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest zapewnienie właściwego oświetlenia, zarówno terenu wokół szkoły jak i oświetlenia w pomieszczeniach.

Szczególnie należy zadbać, aby w pomieszczeniach do pracy i innych miejscach przebywania uczniów zapewnione było odpowiednie natężenie oświetlenia (zgodnie z normami w tym zakresie). Najważniejszą normą jaką trzeba spełniać jest PN-EN 12464-1:2012, która określa m.in. minimalne natężenie oświetlenia na powierzchni roboczej, optymalną temperaturę światła i jego wskaźnik oddawania barw, a także szereg innych czynników, które mają istotny wpływ na komfort pracy i zapewnienie jak najlepszych warunków zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela. Ogólnie w salach lekcyjnych przyjmuje się wartość natężenia:

 • w polu zadania wzrokowego powinno wynosić 300 lx,
 • natomiast na tablicach – 500 lx

Wejście do budynku i do każdej klatki schodowej powinno mieć elektryczne oświetlenie zewnętrzne, co ma szczególnie znaczenie w okresie zimowym, gdy oświetlenie to potrzebne jest przez większą część doby.

Realizacja powyższych wskazań pozwoli na bezpieczne funkcjonowania naszych szkół w okresie zimowym

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *