Od nauczyciela często wymaga się odpowiedzialności 24 godz. na dobę. Od kierowcy tylko 10

Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność w wymiarze cywilnym, karnym i dyscyplinarnym. Nic dziwnego, że bojąc się odpowiedzialności, wielu z nich coraz częściej rezygnuje chociażby z trudniejszych ćwiczeń na wf-ie czy wycieczek szkolnych.

– Branie tak dużej odpowiedzialności za tak małe pieniądze jest nieporozumieniem – komentuje jeden z nauczycieli.
Nauczyciel ponosi bowiem pełną odpowiedzialność za powierzonych jego opiece uczniów. Nie oznacza to jednak, że można karać nauczyciela za każdy wypadek, jaki zdarzył się na wycieczce.
OC zawodowe nauczyciela chroni go zarówno na terenie szkoły, w trakcie zajęć pozalekcyjnych, wyjść poza szkołę, jak i wyjazdów z uczniami.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/od-nauczyciela-czesto-wymaga-sie-odpowiedzialnosci-24-godz-na-dobe-od-kierowcy-tylko-10,490852.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *