Ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia będą czteroletnie. Jest projekt rozporządzenia

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący zmiany w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych. Projekt rozporządzenia zakłada skrócenie okresu kształcenia w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia z sześciu do czterech lat.

Wprowadzana zmiana upraszcza system szkół artystycznych i spowoduje większą efektywność ich funkcjonowania.

Projektowany w rozporządzeniu okres kształcenia w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia odpowiada okresowi kształcenia szkół ogólnokształcących – szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, co ułatwi również możliwość przechodzenia uczniów między tymi typami szkół.

W projekcie rozporządzenia określono również przepisy przejściowe zapewniające uczniom, którzy rozpoczną naukę w dotychczasowej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, możliwość jej ukończenia na dotychczasowych zasadach.

Nowelizacja rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. − Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/ogolnoksztalcace-szkoly-muzyczne-ii-stopnia-beda-czteroletnie-jest-projekt-rozporzadzenia,327353.html 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *