OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH OD 20 GRUDNIA 2021 DO 9 STYCZNIA 2022

Od 15 grudnia br. obowiązują nowe zasady dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem od dnia 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 ograniczone zostaje funkcjonowanie w całym kraju publicznych i niepublicznych:

  • szkół podstawowych;
  • szkół ponadpodstawowych;
  • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
  • szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych;
  • szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/62562-ograniczenie-funkcjonowanie-jednostek-oswiatowych-od-20-grudnia-2021-do-9-stycznia-2022

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *