Organizacja pracy szkoły. Praca zespołowa i liderowanie

W szkołach kwiecień jest wyjątkowo gorącym okresem. Dyrektorzy szkoły planują arkusz organizacyjny. W obowiązku tym pomoże tekst Bogdana Żerkowskiego, który omawia zawartość arkusza oraz akty prawne regulujące pracę organizacyjną szkoły.

Autor podejmuje także kwestię załączników do arkusza organizacyjnego. Rzecz jasna dyrektor tworząc arkusz organizacyjny szkoły musi podejmować trudne decyzję, kierować się dobrem całego szkolnego zespołu.       

            Co wyróżnia prawdziwego managera? Ciężka praca, zdolność do długotrwałego wysiłku, żelazna konsekwencja, gotowość do tego, by znosić krew, pot i łzy. Ktoś kiedyś powiedział, jeśli chcesz zbudować autorytet u swoich kolegów z pracy, pracuj ciężej i mądrzej niż pozostali. Czy z tą tezą zgodziłby się Wojciech Turewicz? Oceńcie sami po lekturze wtorkowego felietonu.

Nauczyciele są zwykle gronem niezwykle malowniczym. Ten zawód przyciąga indywidualistów. Niestety indywidualizm nauczycielski ma swoją cenę. W środę Artur Foremski podjął na nowo refleksję nad pracą zespołową nauczycieli. Tym razem autor zastanawia się nad tym, jak zachęcić nauczycieli do pracy zespołowej. Lektura obowiązkowa dla dyrektorów i nauczycieli. Przypominamy także o lekturze poradnika dyrektora szkoły.

O pracy zespołowej mówi się także coraz więcej w programach szkolnych. Dużo miejsca umiejętnością interpersonalnym poświęcają autorzy reformy szkolnictwa zawodowego. Właśnie zreformowanemu szkolnictwu zawodowemu przyjrzymy się w czwartek. Tym razem Marek Chęciński powie parę słów o kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Tydzień kończymy artykułem poradnikowym dla rodziców. Tym razem Karolina Isio-Kurpińska podejmuje temat kształtowania wrażliwości społecznej w najmłodszym pokoleniu. Jak wychowywać w duchu solidarności międzyludzkiej? O tym w piątek.

Pożytecznej lektury!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *