OSTATNIE DNI NA ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA SUPER DYREKTORA

Jeszcze tylko przez kilka dni można zgłaszać kandydatów do Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 31 sierpnia 2021 roku.

Celem VIII edycji konkursu Super Dyrektor jest wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 31 sierpnia 2021 roku. Informacje na temat formularza zgłoszeniowego można znaleźć tutaj.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/61247-ostatnie-dni-na-zgloszenie-kandydata-na-super-dyrektora