Oswajanie ADHD

O niegrzecznych, niewychowanych, trudnych, uciążliwych i innych stereotypowo określanych dzieciach, które potrzebują tego samego, co ich rówieśnicy: akceptacji, jasnych norm i poczucia panowania nad rzeczywistością.

Oswoić ADHD. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo to książka napisane przez dwie terapeutki, które wykorzystując swoje doświadczenie z pracy z dziećmi z ADHD i rodzicami tych dzieci, stworzyły książkę, która rzeczywiście „oswaja” ADHD. Pełne spokojnej pewności zdania budują w czytelniku nowy obraz dzieci, które tak niekorzystnie zapisały się w stereotypach społecznych.

Autorki opisują jasnym i zrozumiałym językiem teorie dotyczące przyczyn ADHD, błędy w postępowaniu dorosłych, trudności w diagnozowaniu. Czytając kolejne zdania, opisujące niezliczone trudne sytuacje, które są udziałem dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i ich rodziców, między wierszami dostrzegamy łagodny uśmiech zrozumienia i akceptacji. Każdy przykład związany jest z wyjaśnieniem zasad postępowania. Każda zasada opatrzona jest komentarzem i przykładem. Przejrzysty układ treści i zrozumiały język ułatwiają zrozumienie treści.  

Książka, którą powinien przeczytać każdy rodzic dziecka nadpobudliwego i każdy nauczyciel, który z takim dzieckiem pracuje. Ta książka powinna znaleźć się w każdej szkolnej bibliotece. Można polecić ją także samym dzieciom z ADHD, które osiągnęły już wystarczający poziom kompetencji czytelniczych. Świetna książka! Polecam! 

Tytuł publikacji: Oswoić ADHD. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.

Autor publikacji: Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka

Wydawnictwo, rok: Difin SA, Warszawa 2011 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *