Pamięć ma znaczenie

Na półkach księgarskich możemy znaleźć wiele poradnikowych pozycji, które obiecują genialną pamięć już za trzy tygodnie. Kuszą czytelnika łatwymi sposobami zwiększania własnego potencjału intelektualnego.

 Jedynie z niektórych książek może skorzystać nauczyciel. Trening pamięci – projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia jest unikalną propozycją pośród podobnych tego typu. Z powodzeniem można ją zastosować przygotowując lekcję o technikach uczenia się lub, co zapewne byłoby bardzo pożyteczne, zamienić kolejne godziny z wychowawcą w rzeczywisty, kilkutygodniowy trening pamięci.

Szkoła średniowieczna pamiętała o mnemotechnikach, tradycyjna dydaktyka chętnie ćwiczyła pamięć, kładła nacisk na znajomość faktów, współcześnie postulatem szczególnie promowanym jest kojarzenie faktów. Zapominamy jednak o tym, że żeby kojarzyć fakty, najpierw trzeba je znać.

Omawiana książka daje się też wykorzystać podczas tradycyjnych lekcji, na których wymagamy od uczniów opanowania pewnego zasobu informacji. Autorzy na początku prezentują zasady wspomagania pamięci, pokazują, jak projektować i prowadzić trening pamięci, dają przykłady ćwiczeń oraz przykładowe scenariusze treningów pamięci. Dla zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu dydaktyki Przemysław Bąbel i Agnieszka Baran oferują także zamieszczoną na końcu polskojęzyczną bibliografię.

Książka Trening pamięci doskonale nadaje się do tego, żeby wzbogacić swój warsztat dydaktyczny, zrealizować kompetencję kluczową, mówiąc o potrzebie wyposażania uczniów w umiejętności uczenia się, a także pozwala nam samym usprawnić własne możliwości poznawcze.

Nazwisko Przemysława Bąbla – adiunkta w Instytucie Psychologii UJ oraz Agnieszki Baran – pedagoga i działacza oświatowego gwarantują wysoki poziom merytoryczny publikacji oraz umożliwiają zastosowanie wiedzy o mechanizmach pamięci w praktyce szkolnej.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *