Piontkowski: Są schematy postępowania na wypadek zakażenia COVID 19 w szkole

Są schematy postępowania i w każdym wypadku, gdy pojawia się podejrzenie zakażenia COVID 19 pojawia się działanie inspekcji sanitarnej. W momencie pojawienia się informacji o możliwości zakażenia po pierwsze trzeba odizolować od pozostały pracowników, uczniów tę osobę podejrzewaną o zakażenie. Po drugie trzeba zawiadomić inspekcję sanitarną, ta będzie prowadziła dochodzenie epidemiczne, na podstawie, którego ustali czy jest to rzeczywiście zakażenie, czy tylko podejrzenie - powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Gdybym miał dziecko w wieku szkolnym, posłałbym je spokojnie do szkoły. Gdybym był nauczycielem czynnym pracującym w szkole, bez obaw wróciłbym do szkoły – zadeklarował Dariusz Piontkowski, odnosząc się do obecnej sytuacji epidemicznej.

Są schematy postępowania i w każdym wypadku, gdy pojawia się podejrzenie zakażenia COVID 19 pojawia się działanie inspekcji sanitarnej. To dlatego odbyły się spotkania z dyrektorami szkół nie tylko kuratorów, ale także powiatowych inspektorów sanitarnych, na których rozmawiano o tym, w jaki sposób inspekcja sanitarna będzie reagowała.

Przekazano dodatkowe numery telefonów, kontakty, tak aby placówki edukacyjne mogły w sposób szybki kontaktować się w przypadku wzrastającego zagrożenia epidemicznego – odpowiedział.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/piontkowski-sa-schematy-postepowania-na-wypadek-zakazenia-covid-19-w-szkole,210736.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *