Polska matura dla uczniów z Ukrainy. Są wymagania i wytyczne

Do polskich egzaminów maturalnych przystąpi w tym roku 41 abiturientów, obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br. - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. CKE wprowadziła dla nich pewne ułatwienia na egzaminach, m.in. mogą mieć wydłużony ich czas.

Czas trwania egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym może zostać wydłużony dla abiturienta, któremu przysługuje dostosowanie, ze 170 minut do 255, a na poziomie rozszerzonym ze 180 minut do 270 minut.

Czas trwania egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym pozostaje bez zmian, ale na poziomie rozszerzonym może być wydłużony ze 180 minut do 270 minut.

Czas trwania egzaminów z przedmiotów dodatkowych zdawanych na jednym poziomie – rozszerzonym (biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie) może być wydłużony ze 180 minut do 270 minut.

Rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy z 21 marca br. wprowadziło możliwość przystąpienia w bieżącym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego uczniom będącym obywatelami Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski. Zgodnie z nim uczniowie z Ukrainy mogli w polskiej szkole, w której obecnie się uczą, złożyć deklarację chęci przystąpienia do egzaminu. W przypadku matury mogli to zrobić do 31 marca br., a w przypadku egzaminu ósmoklasisty do 11 kwietnia.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/polska-matura-dla-uczniow-z-ukrainy-sa-wymagania-i-wytyczne,373155.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *