Ponad 25. W ciągu roku szkolnego będzie można przekroczyć limit liczebności

W trakcie roku szkolnego możliwe będzie zwiększenie liczby uczniów klas I-III ponad przyjęty limit 25 dzieci - zakłada przyjęta przez rząd nowelizacja.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej. 

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zawiera przepisy wykonujące wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r., który stwierdził, że zagadnienia związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinny być określone bezpośrednio w ustawie, natomiast kwestie, które mają być regulowane w rozporządzeniu, wymagają szczegółowych wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego. 

Cały artykuł i źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/145794/Ponad-25–W-ciagu-roku-szkolnego-bedzie-mozna-przekroczyc-limit-liczebnosci

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *