Ponad 30 proc. szkół z barierami dla niepełnosprawnych; MEiN: wypracujemy standardy dostępności

Według Systemu Informacji Oświatowej ponad 30 proc. szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych jest niedostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. Wiceminister resortu edukacji Marzena Machałek zapowiada wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *