Ponad trzysta samorządów ze zwiększoną subwencją oświatową

Ministerstwo Finansów podzieliło między samorządy ponad 16 mln zł z rezerwy subwencji oświatowej. Publikujemy listę ponad trzystu JST wraz z kwotami.

Blisko 8 mln zł to pieniądze dla gmin i powiatów na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego. Z tej kwoty 6,5 mln zł przyznano gminom (najwięcej – niemal 700 tys. zł – Warszawie), a 1,4 mln zł – powiatom (w tym 460 tys. zł powiatowi oświęcimskiemu).

Żrodło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/ponad-trzysta-samorzadow-ze-zwiekszona-subwencja-oswiatowa-lista

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *