Postępowanie dyscyplinarne dla nauczycieli do zmiany

Związki zawodowe chcą zmian w przepisach dot. postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli, m.in. sprecyzowania, co należy rozumieć pod pojęciem "dobro dziecka" oraz wydłużenia czasu na wyjaśnienie sprawy przez dyrektora przed złożeniem wniosku do rzecznika dyscyplinarnego.

W środę ma dojść do pierwszego po październikowych wyborach spotkania zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, w skład którego wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i korporacji samorządowych.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zapowiedział w połowie stycznia, że chce, by w pierwszej kolejności zespół zajął się postępowaniem dyscyplinarnym.

Jak mówił – temat ten budzi w środowisku duże kontrowersje.

Cały artykuł: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/postepowanie-dyscyplinarne-dla-nauczycieli-do-zmiany,148939.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *