Problemy żłobków ze standardami: Zbyt duża liczba dzieci i niewykwalifikowany personel

Za duża liczba dzieci i brak odpowiednich kwalifikacji personelu to najczęstsze nieprawidłowości wykrywane w prywatnych placówkach.

Gminy przeprowadzają coraz więcej kontroli w prywatnych żłobkach i klubach dziecięcych. Okazuje się, że wiele z nich ma problemy z przestrzeganiem wymaganych standardów. Samorządy zwracają uwagę, że przepisy dotyczące nadzoru są bardzo ogólne i pozwalają jedynie na wydawanie zaleceń. Nie przewidują żadnych kar finansowych. Co więcej, mimo że od ponad pięciu lat prowadzenie placówek dla maluchów wymaga uzyskania wpisu do rejestru, zdarzają się takie, które działają nielegalnie.

Do najczęściej występujących nieprawidłowości należy przebywanie w żłobkach większej liczby dzieci, niż wynika to z limitu podanego w dokumentach rejestrujących placówkę. W przypadku klubów dziecięcych zdarzało się zaś, że zapewniały one opiekę przez więcej niż pięć godzin dziennie, a więc dłużej, niż pozwalają na to przepisy. Gminy stwierdzały też brak odpowiednich kwalifikacji u zatrudnionych pracowników oraz zbyt małą ich liczbę w stosunku do liczby dzieci. Ponadto stwierdzono m.in. korzystanie z pomieszczeń, które nie były dopuszczone do użytku przez sanepid i straż pożarną, brak certyfikowanego wyposażenia.

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/951319,problemy-zlobkow-ze-standardami-zbyt-duza-liczba-dzieci-i-niewykwalifikowany-personel.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *