Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej w dobie pandemii

W najnowszych przepisach MEN znalazły się wytyczne dotyczące organizacji pracy biblioteki szkolnej. Proponujemy zatem przykładowy regulamin funkcjonowania bibliotek szkolnych i zapraszamy do korzystania.

 

W godzinach  pracy biblioteki ustala się następujące zasady funkcjonowania:

1. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do możliwości kadrowych i organizacyjnych szkoły.

2. Biblioteka jest wyposażona w środki dezynfekcji rąk na wejściu.

3. Nauczyciele biblioteki posiadają wszelkie środki ochrony i zabezpieczeń. 

4. Nauczyciele biblioteki bezwzględnie przestrzegają obowiązujących zasad monitorują zachowanie uczniów w bibliotece. 

5. Każdy z korzystających z zasobów bibliotecznych zgodnie z harmonogramem jest zobowiązany do dezynfekcji rąk i posiada maseczkę. 

6. Każda klasa posiada listę lektur dostępnych w szkolnej bibliotece, książek tematycznych, bajek, (książek odpowiadających zainteresowaniom uczniów po diagnozie ).

7. Po zainteresowanych wypożyczeniem  klas młodszych przychodzi nauczyciel biblioteki/ bądź wychowawca z klasą lub nauczyciel biblioteki zbiera zamówienia – uczniowie przygotowują zapotrzebowanie.

8. Uczniowie nie wybierają samodzielnie książek na regałach. Podają tytuł i autora a książkę podaje im nauczyciel bibliotekarz.

9. Książki zwrócone do biblioteki podlegają 2-dniowej kwarantannie  w odrębnym pomieszczeniu.  

10. Przykładowy harmonogram korzystania z biblioteki 

 

Godziny pracy / dni tyg.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00- 9.00

Kl. I po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub                w  maseczkach

Kl. III po 5 osób  w odstępach 1,5 m  lub                 w maseczkach

 

Kl. V po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub              w maseczkach

 

Kl. VII po 5 osób w odstępach          1,5 m  lub                  w maseczkach

 

Prace organizacyjno -porządkowe

Nauczyciel biblioteki dostarcza książki zgodnie z zapotrzebowaniem

9.30 -10.00

Dezynfekcja pomieszczenia i wszystkich elementów przez pracownika obsługi szkoły

 

10.00- 11.00

Kl. I po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub               w maseczkach

 

Kl. III po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub             w maseczkach

 

Kl. V po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub              w maseczkach

 

Kl. VII po 5 osób w odstępach   1,5 m  lub                  w maseczkach

 

 

Nauczyciel biblioteki dostarcza książki zgodnie z zapotrzebowaniem

11.30- 12.00

Dezynfekcja pomieszczenia przez pracownika i wszystkich elementów  obsługi szkoły

 

12.00- 13.00

Kl. II po 5 osób w odstępach

1,5 m  lub          w maseczkach

Kl. IV po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub                 w maseczkach

 

Kl. VI po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub                w maseczkach

 

Kl. VIII po 5 osób w odstępach

1,5 m  lub            w maseczkach

 

Nauczyciel biblioteki dostarcza książki zgodnie z zapotrzebowaniem

13.00 – 13.30

Dezynfekcja pomieszczenia i wszystkich elementów przez pracownika obsługi szkoły

 

14.00- 15.00

Kl. II po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub maseczkach

 

Kl. IV po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub                   w maseczkach

 

Kl. VI po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub           w maseczkach

Kl. VIII po 5osób                              w odstępach           1,5 m  lub               w maseczkach

 

Nauczyciel biblioteki dostarcza książki zgodnie z zapotrzebowaniem

15.30- 16.00

Dezynfekcja pomieszczenia i wszystkich elementów przez pracownika obsługi szkoły

 

Mariola Piątek

1.     Godziny pracy biblioteki dostosowane są do możliwości kadrowych i organizacyjnych szkoły.

2.     Biblioteka jest wyposażona w środki dezynfekcji rąk na wejściu.

3.     Nauczyciele biblioteki posiadają wszelkie środki ochrony i zabezpieczeń.

4.     Nauczyciele biblioteki bezwzględnie przestrzegają obowiązujących zasad monitorują zachowanie uczniów w bibliotece.

5.     Każdy z korzystających z zasobów bibliotecznych zgodnie z harmonogramem jest zobowiązany do dezynfekcji rąk i posiada maseczkę.

6.     Każda klasa posiada listę lektur dostępnych w szkolnej bibliotece, książek tematycznych, bajek, (książek odpowiadających zainteresowaniom uczniów po diagnozie ).

7.     Po zainteresowanych wypożyczeniem  klas młodszych przychodzi nauczyciel biblioteki/ bądź wychowawca z klasą lub nauczyciel biblioteki zbiera zamówienia – uczniowie przygotowują zapotrzebowanie.

8.     Uczniowie nie wybierają samodzielnie książek na regałach. Podają tytuł i autora a książkę podaje im nauczyciel bibliotekarz.

9.     Książki zwrócone do biblioteki podlegają 2-dniowej kwarantannie  w odrębnym pomieszczeniu. 

10.  Przykładowy harmonogram korzystania z biblioteki

 

Godziny pracy / dni tyg.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00- 9.00

Kl. I po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub                w  maseczkach

Kl. III po 5 osób  w odstępach 1,5 m  lub                 w maseczkach

 

Kl. V po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub              w maseczkach

 

Kl. VII po 5 osób w odstępach          1,5 m  lub                  w maseczkach

 

Prace organizacyjno -porządkowe

Nauczyciel biblioteki dostarcza książki zgodnie z zapotrzebowaniem

9.30 -10.00

Dezynfekcja pomieszczenia i wszystkich elementów przez pracownika obsługi szkoły

 

10.00- 11.00

Kl. I po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub               w maseczkach

 

Kl. III po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub             w maseczkach

 

Kl. V po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub              w maseczkach

 

Kl. VII po 5 osób w odstępach   1,5 m  lub                  w maseczkach

 

 

Nauczyciel biblioteki dostarcza książki zgodnie z zapotrzebowaniem

11.30- 12.00

Dezynfekcja pomieszczenia przez pracownika i wszystkich elementów  obsługi szkoły

 

12.00- 13.00

Kl. II po 5 osób w odstępach

1,5 m  lub          w maseczkach

Kl. IV po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub                 w maseczkach

 

Kl. VI po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub                w maseczkach

 

Kl. VIII po 5 osób w odstępach

1,5 m  lub            w maseczkach

 

Nauczyciel biblioteki dostarcza książki zgodnie z zapotrzebowaniem

13.00 – 13.30

Dezynfekcja pomieszczenia i wszystkich elementów przez pracownika obsługi szkoły

 

14.00- 15.00

Kl. II po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub maseczkach

 

Kl. IV po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub                   w maseczkach

 

Kl. VI po 5 osób w odstępach 1,5 m  lub           w maseczkach

Kl. VIII po 5osób                              w odstępach           1,5 m  lub               w maseczkach

 

Nauczyciel biblioteki dostarcza książki zgodnie z zapotrzebowaniem

15.30- 16.00

Dezynfekcja pomieszczenia i wszystkich elementów przez pracownika obsługi szkoły

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *