Profesjonalny sekretariat w placówce oświatowej

Ostatnio na rynku ukazała się praktyczna pozycja przybliżająca specyfikę pracy w sekretariacie szkoły.

Książka ta jest efektem zapotrzebowania środowiska szkolnego na opracowanie, które pomoże osobom prowadzącym sekretariaty w szkołach „przedzierać się” przez meandry przepisów, nakazów i obowiązków, jakie codziennie napotykają w swojej pracy.

Wieloletnie doświadczenie autorki w pracy związanej z oświatą (organ prowadzący, szkoły publiczne i niepubliczne) oraz współpraca z instytucjami oświatowymi (kuratorium oświaty, Ośrodek Rozwoju Edukacji) i organizacjami szkolącymi z tego zakresu uwrażliwiło ją na potrzeby szkół, a w szczególności sekretarek. Te – pozostawione niekiedy same sobie – muszą prowadzić sprawy i wykonywać czynności związane z bieżącą pracą szkoły, kierując się jedynie procedurami utartymi w danej szkole bądź uzupełniając swoją wiedzę o podpowiedzi koleżanek starszych stażem, niekiedy z sąsiednich szkół.

Publikacja ma posłużyć jako przewodnik i instrukcja umożliwiająca uzupełnienie posiadanej już wiedzy, pomóc osobom prowadzącym sekretariaty w uporządkowaniu szkolnej dokumentacji, pokazać, jak należy tworzyć korespondencję oraz przekonać, że współpraca z organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego oraz jednostkami zewnętrznymi czy interesantami nie musi być stresująca. W książce autorka przybliża również dobre praktyki, z jakim zetknęła się w swojej pracy zawodowej.*

Swoją publikację autorka zaczyna od przedstawienia aktów prawnych regulujących pracę sekretariatu szkolnego, z rozdzieleniem prawa zewnętrznego i wewnątrzszkolnego. W kolejnej części przedstawione są najważniejsze dokumenty „przechodzące” przez sekretariat. Dowiemy się między innymi, jak prostować dokumenty, jak wydawać duplikaty, a także – w jaki sposób poświadczać dokumenty za zgodność z oryginałem.

Sporo miejsca poświęcono pieczęciom szkolnym, ich przechowywaniu, ewidencji i postępowania w przypadku utraty pieczęci.

Kolejne rozdziały dotyczą korespondencji szkolnej oraz organizacji pracy sekretariatu. To praktyczne wskazówki, które posłużą zarówno osobom rozpoczynającym pracę w sekretariacie, jak i doświadczonym sekretarzom szkolnym.

Przechowywanie dokumentacji wiąże się z ochroną danych osobowych i systemem informacji oświatowej. Oba te zagadnienia zajmują swoje należne miejsce w publikacji.

Książkę kończy dział dotyczący komunikacji osoby pracującej w sekretariacie z klientami, przełożonym i pracownikami szkoły. To ważne aspekty Przecież sekretariat to miejsce pierwszego kontaktu ze szkołą, dlatego odpowiednia wiedza dotycząca Savoir-vivre jest tu niezbędna.

Jednym słowem – polecamy!

* w recenzji wykorzystano fragment streszczenia publikacji

 

Profesjonalny sekretariat w placówce oświatowej

Autor publikacji: Małgorzata Kuśmierczyk

Wydawnictwo, rok: Wydawnictwo Presscom, Isbn 978-83-64512-96-4, Wydanie 1/2016

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *