Reforma edukacji – projekty ustaw skierowane na Stały Komitet Rady Ministrów

Zakończył się etap konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych dotyczących projektów ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Projekty skierowane zostały dziś do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Projekty aktów prawnych zaprezentowane zostały przez minister edukacji Annę Zalewską 16 września.

Serdecznie dziękujemy za każdą przesłaną do nas opinię, zdanie i stanowisko.

W ramach konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych otrzymaliśmy:

opinie ze strony 13 ministrów oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rządowego Centrum Legislacji;
90 opinii od partnerów społecznych, w tym przede wszystkim od nauczycieli, rodziców oraz uczniów;
17 opinii od organów i instytucji państwowych;
ponad 2400 komentarzy od obywateli.
Harmonogram dalszych prac nad projektami ustaw:

3 listopada – rozpatrzenie projektu ustaw przez Stały Komitet Rady Ministrów;
8 listopada – rozpatrzenie ustaw przez Radę Ministrów;
listopad – przekazanie projektu ustaw do Sejmu;
listopad/grudzień – prace parlamentarne nad ustawami, skierowanie projektu ustaw do podpisu Prezydenta RP;
styczeń – wejście w życie ustaw.
W trakcie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych otrzymaliśmy opinie  o charakterze szczegółowym. Najważniejsze z nich dotyczyły m.in. zmiany ustroju szkolnego, finansowania reformy i harmonogramu jej wprowadzenia oraz sytuacji nauczycieli w okresie wdrażania zmian, w tym ochrony ich miejsc pracy.

Projekt ustawy – prawo oświatowe

  1. Projekt
  2. Uzasadnienie
  3. Ocena Skutków Regulacji

Ustawa – przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe

  1. Projekt
  2. Uzasadnienie
  3. Ocena Skutków Regulacji

Źródło i cały tekst: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/reforma-edukacji-projekty-ustaw-skierowane-na-staly-komitet-rady-ministrow.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *