PROGRAM KULTURA – PROJEKTY DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY NORWESKICH

Ponad 240 mln zł zostanie przekazanych na realizację 20 projektów, które otrzymały dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa w ramach Programu Kultura – Działanie 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym. Wśród wybranych projektów jest m.in. budowa Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, a także konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *