Projekt dotyczący egzaminów w Sejmie. Uczniów i nauczycieli czekają zmiany

Przepisy umożliwiające przeprowadzenie w latach szkolnych 2022/2023 i 2223/2024 egzaminu ósmoklasisty i matury na postawie wymagań egzaminacyjnych zawiera rządowy projekt, który wpłynął do Sejmu. Są w nim też przepisy dotyczące zatrudnienia pedagogów i psychologów w szkołach.

W projekcie zapisano, że od roku szkolnego 2022/2023 termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zostanie na stałe przesunięty z kwietnia na maj.

Zgodnie z przepisami, w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 liczba etatów specjalistów (pedagogów, psychologów i innych) nie może być niższa niż: 1,5 etatu.

W projekcie zaproponowano też wprowadzenie obowiązku uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty jako warunku wpisania niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego lub niepublicznego centrum kształcenia zawodowego do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/projekt-dotyczacy-egzaminow-w-sejmie-uczniow-i-nauczycieli-czekaja-zmiany,363351.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *