Przedszkole i dom – dwa najważniejsze światy

Współpraca przedszkola z domem stanowi istotny czynnik prawidłowego funkcjonowania zarówno domu jak i przedszkola. A przede wszystkim warunkuje harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka.

Współpraca rodziców z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola (m.in. administracją, woźnymi, szatniarką) zostaje zapoczątkowana w chwili, gdy dziecko rozpoczyna nowy etap w swoim życiu. Jest to edukacja przedszkolna.

Ten temat jest mi bardzo bliski, gdyż stoję po dwóch stronach: jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego z 12 letnim stażem, a także mamą dwóch córek, z której jedna – Lilianna – jest przedszkolakiem. Pragnę też wspomnieć, iż na egzaminie na nauczyciela mianowanego otrzymałam także pytanie dotyczące roli rodziców w przedszkolu. Ten temat czekał więc właśnie na mnie!

Dziecko rozpoczynające przygodę z przedszkolem, musi nauczyć się funkcjonowania w środowisku zupełnie innym od rodzinnego. Od tej pory to są najważniejsze środowiska wychowawcze dla małego dziecka. To właśnie rodzina i przedszkole są odpowiedzialne za wprowadzanie go w świat rówieśników, ludzi obcych, z którymi będzie się spotykał codziennie. Wiek przedszkolny odgrywa decydującą rolę w rozwoju człowieka. W tym okresie następuje proces rozwoju podstawowych funkcji psychicznych i rozwoju społecznego. System wartości dziecka jest odzwierciedleniem sposobu życia dorosłych, i środowiska w którym przebywa. To w rodzinie kształtuję się jego osobowość, tam zdobywa podstawową wiedzę o otaczającym go świecie. Dziecko w domu uczy się oceniać swoje zachowanie. Jest to pierwsze  środowisko wychowawcze dla małego dziecka. Wagę środowiska rodzinnego dziecka ujął w słowach Janusz Korczak „Bez szczęśliwego dzieciństwa, całe życie jest kulawe”, a to przecież rodzina i przedszkole to „dwa światy” w którym rozwija się dziecko. Z wychowawczego punktu widzenia są bardzo pożądane działania, które wiążą te dwa światy, aby działały wspólnie i wzajemnie się uzupełniały.

Współpraca przedszkola z domem rodzinnym  dziecka stanowi istotny czynnik prawidłowego funkcjonowania zarówno  domu jak i przedszkola. A przede wszystkim warunkuje harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka.

Większość rodziców, chcąc zapewnić dzieciom najlepsze warunki rozwoju, posyła swoje pociechy do przedszkoli. Dzieci  pochodzą z różnych kulturowo rodzin, wnoszą różne tradycje, przyzwyczajenia, wyznania religijne, normy społeczne, itp. Przedszkole jest więc miejscem, aby uzupełniać, scalać oddziaływania domu rodzinnego oraz dawać nowe możliwości rozwoju.

Uważam, że  dla prawidłowego rozwoju dziecka niezbędna i najważniejsza jest miłość i poczucie bezpieczeństwa  płynące  od rodziny. To rodzice wiedzą najwięcej o dziecku i mogą być dla nauczycieli  źródłem  wiedzy. Przedszkole nie zastąpi rodziców, może  wspomagać i współpracować.

Rodzice muszą mieć do nauczyciela zaufanie, bowiem powierzają nam swój największy skarb. Wierząc, że pod naszą opieką dziecko  będzie bezpieczne, będzie się dobrze czuło i prawidłowo rozwijało.

Uważam, że dobra współpraca z rodzicami dotyka też po prostu relacji międzyludzkich, wymaga  od nas nauczycieli wiele taktu, wyczucia, życzliwości oraz empatii.

Ewelina Witczak-Stecz – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *