Przekazanie, likwidacja i przekształcenie w systemie oświaty

Jednostki samorządu terytorialnego odpowiadają za kształtowanie polityki oświatowej państwa. W tym zakresie racjonalizują ukształtowanie sieci szkół i placówek oświatowych, dostosowując je do potrzeb wspólnot lokalnych.

by sprawie wykonywać powierzone im zadania, samorządy zostały przez ustawodawcę wyposażone w kilka instrumentów. Mowa tutaj o możliwości:

a) przekazywania prowadzenia szkoły lub placówki publicznej;

b) likwidacji szkoły lub placówki publicznej;

c) przekształcenia szkoły lub placówki publicznej.

Rozpoczynając analizę powyższych instrumentów należy w pierwszej kolejności odnieść się do ich definicji i podstawowego znaczenia w systemie oświaty.

Przekazanie – zgodnie z definicją słownika języka polskiego PWN polega na powierzeniu komuś czegoś.

Źródło i cały tekst:  http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/29211-przekazanie-likwidacja-i-przeksztacenie-w-systemie-owiaty

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *