Przygotowanie pedagogiczne a awans zawodowy. O tym zapominają nauczyciele i dyrektorzy

Kwalifikacje nauczyciela, który stara się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, obejmować muszą przygotowanie merytoryczne i przygotowanie pedagogiczne - przypomina Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Co ważne, awans dotyczy tylko i wyłącznie pedagogów czynnych zawodowo.
  • Brak dokumentów potwierdzających uzyskanie przygotowania pedagogicznego – to zdaniem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie niepokojące i powtarzające się mankamenty wniosków o awans zawodowy nauczycieli.
  • Dlatego też kuratorium przypomina najważniejsze kryteria, jakie muszą spełniać nauczyciele starający się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego i listę dokumentów, jakimi muszą się oni legitymować.
  • Aby dana osoba mogła w ogóle ubiegać się o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego, musi wykazać, że na dzień złożenia wniosku jest czynnym zawodowo nauczycielem.
  • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przeprowadziło analizę formalną złożonych wiosną wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w regionie. Spośród blisko sześciuset wniosków braki formalne stwierdzono w przeszło stu wnioskach.

– O ile liczby wniosków, w których stwierdzono braki formalne, nie można uznać za wysoką (zdarzały się lata, gdy przeszło ¼ wniosków zawierała braki), o tyle niepokojące jest, że blisko 40 nauczycielom wskazano brak dokumentów potwierdzających uzyskanie przygotowania pedagogicznego – informuje KO.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/przygotowanie-pedagogiczne-a-awans-zawodowy-o-tym-zapominaja-nauczyciele-i-dyrektorzy,485602.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *