Przykład dobrych praktyk w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Butterfly School w Toruniu

Działania nowatorskie: Opracowanie własnego programu dwujęzyczności dla klas I -III.

Tytuł programu:

Dwujęzyczność w szkole podstawowej na pierwszym etapie edukacyjnym

Opis programu: Program  oparty jest na podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego zatwierdzonego 23 grudnia 2008 i dostosowany do potrzeb Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ‘Butterfly School’ w Toruniu.

Program ten jest przeznaczony dla szkół dwujęzycznych dla pierwszego etapu nauki wczesnoszkolnej klas I-III, w których lekcje języka angielskiego są prowadzone tylko w języku angielskim.

Nauczanie języka angielskiego odbywa się poprzez immersję, czyli ‘całkowite zanurzenie się w języku’. Dzieci ‘podłapują język’ z otoczenia poprzez słuchanie i naśladowanie nauczycieli. Dzięki takiemu podejściu uczniowie uczą się go naturalnie i wykorzystują go do codziennej komunikacji. Język ojczysty może być użyty do utrzymania dyscypliny w klasie, do upewnienia się czy polecenia i wskazówki zostały należycie zrozumiane, do zapewnienia zrozumienia zasad budowy i zastosowania określonej formy gramatycznej, komentowania wydarzeń kulturalnych w kraju.

Nauka języka angielskiego odbywa się poprzez przedmiotowe nauczanie zintegrowane. Preferowaną metodą nauczania jest CLIL (Content and Language Integrated Learning) gdzie nauczanie odbywa się w połączeniu z nauką przedmiotową. Lekcje mogą zawierać elementy matematyki, przyrody, plastyki, muzyki oraz wychowania fizycznego. Uczniowie biorą czynny udział w zajęciach i porozumiewają się w języku angielskim na tyle, na ile pozwala im zdobyta dotychczas wiedza.

Aby ograniczyć siedzenie w ławkach do minimum lekcje są prowadzone ‘w ruchu’, co jest zgodne z naturalną u dzieci potrzebą aktywnego poznawania świata. Szerokie zastosowanie metod aktywizujących (praca w grupach, praca metodą projektów i eksperymentów) oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii edukacyjnych wspiera dziecko w ‘badaniu’ otaczającego je środowiska.

Efekty:

⁃  uczniowie swobodnie wypowiadają się w języku angielskim

⁃  język obcy staje się dla nich językiem naturalnym , nie obcym

⁃  rozwijane są zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo

⁃  każdy uczeń ma szanse na opanowanie w sposób ciekawy i nowatorski języka angielskiego

 

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Butterfly School w Toruniu, ul. Dekerta 24,  Toruń

e-mail: szkolamotyli@gmail.com

tel. 566608369

http://www.szkolamotyli.eu/

Dyrektor: mgr Adriana Pietkiewicz,

21 nauczycieli,

74 uczniów.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *