Przywództwo edukacyjne

Przywództwo, liderowanie, kierowanie pojęcia ważne w biznesie, niedoceniane w oświacie. Stąd cieszy kolejna pozycja dotycząca przywództwa edukacyjnego

Za dowód powyższego stwierdzenia może posłużyć fakt, że dopiero w ubiegłym roku zmodyfikowano ramowy program nauczania kursu kwalifikacyjnego Zarządzania Oświatą. Poprzednia ramówka, obowiązująca do roku 2015 została zatwierdzona w roku 1999! W nowym programie wiele miejsca poświęcono jednej z najważniejszych ról dyrektora szkoły – lidera i przywódcy.

Opracowanie Grzegorza Mazurkiewicza wpisuje się w ten nurt i jest to bardzo dobra informacja.

Autor przez wiele lat był nauczycielem, następnie prowadził zajęcia dla nauczycieli, dyrektorów szkół, a także studentów. Od lat zajmuje się tematyką zarządzania w oświacie.

Publikacja „Przywództwo edukacyjne” jest refleksją nad kondycją edukacji i jakości zarządzania nią w kontekście zmian cywilizacyjnych, demokratyzacji społeczeństwa, oraz reform oświaty.

Autor w swej pracy zajmuje się takimi obszarami, jak zarządzanie procesem nauczania i uczenia się, gdzie zastanawia się, w jaki sposób zapewnić warunki i skuteczność w tym obszarze. Mówi tu o roli nauczyciela w kontekście przywódcy w procesie nauczania i warsztatu profesjonalisty.

Największą uwagę skupia na wykreowaniu modelu przywództwa edukacyjnego. Zwraca tu uwagę na budowanie gotowości lidera do współpracy, jako strategii działania oraz podpowiada, jak taką współpracę zorganizować.

Ważną refleksją autora, którą warto podkreślić jest konieczność dojrzewania do roli lidera.

Książkę polecam nie tylko dyrektorom szkół i placówek. Warto, aby zapoznali się z nią wszyscy liderzy zmian w szkołach, wychowawcy i nauczyciela, ponieważ oni także kierują swoimi środowiskami.

Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności
Autor Grzegorz Mazurkiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *