Nauczyciele zyskają nowe, dodatkowe dni wolne

Dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem to jedno z pracowniczych uprawnień związanych z rodzicielstwem, uregulowanych na nowo od 2 stycznia 2016 r. w art. 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *